Põhilised Tegevusvaldkonnad

PÕHILISED TEGEVUSVALDKONNAD

 • Autotransport Skandinaaviast ja Euroopast Venemaale, Ukrainasse ja teistesse SRÜ riikidesse (tenthaagised 82-120m3, külmikud, ADR)
 • Osakoormad Euroopast ja Skandinaaviast SRÜ riikidesse
 • Osakoormate komplekteerimine
 • Multimodaalse transpordi korraldamine Balti ja Soome sadamate kaudu (import, eksport, auto, raudtee, meri, õhk)
 • Konteinerveod FCL / LCL Balti sadamate kaudu
 • Tavakaupade vedu
 • Stividori teenused
 • Õhutransport
 • Tolli- ja kauba dokumenti vormistamine vabas tsoonis
 • Kaupade lahtitollimine Baltikumis, Venemaal ja Ukrainas

OHTLIKE KAUPADE VEDU

 • TEKNOS poolt toodetud värvide ja lakkide vedu Soomest Venemaale Lipetzk (АDR 3, АDR 9)
 • AKZO NOBEL poolt toodetud lakid ja värvid Rootsist Venemaale Lipetzk (АDR 3, АDR 9)
 • TIKURILLA värvide vedu Soomest Venemaale Moskvasse (АDR3,АDR9)
 • DYNEA tooted Norrast Venemaale (PVA liim, АDR 8, АDR 9)
 • COGNINS toodang Austriast ja Saksamaalt Venemaale Moskvasse (lahustid, АDR 3, ADR 9)
 • ALKRO BECKERS toodang Rootsist Venemaale, Lipetzk (АDR 3)

ÜLEGABARIITSETE KAUPADE TRANSPORT

 • Omame suurt kogemust ülegabariitsete ja ülekaaluliste kaupade transpordil autotranspordiga (Euroopa, Ukraina,Venemaa ja Kesk-Aasia).
 • Omame suurt kogemust raske ja ülegabariitse tehnika transpordil raudteel, s.h skeemide ja lubade hankimine ning kooskõlastus.