Põhilised Tegevusvaldkonnad

PÕHILISED TEGEVUSVALDKONNAD

 • Autotransport Skandinaaviast ja Euroopast, Ukrainasse ja teistesse SRÜ riikidesse (tenthaagised 82-120m3, külmikud, ADR) – – välja arvatud Venemaa ja Valgevene
 • Osakoormad Euroopast ja Skandinaaviast SRÜ riikidesse
 • Osakoormate komplekteerimine
 • Multimodaalse transpordi korraldamine Balti ja Soome sadamate kaudu (import, eksport, auto, raudtee, meri, õhk)
 • Konteinerveod FCL / LCL Balti sadamate kaudu
 • Tavakaupade vedu
 • Stividori teenused
 • Õhutransport
 • Tolli- ja kauba dokumenti vormistamine vabas tsoonis
 • Kaupade lahtitollimine Baltikumis, Venemaal ja Ukrainas

OHTLIKE KAUPADE VEDU

 • TEKNOS poolt toodetud värvide ja lakkide vedu Soomest (АDR 3, АDR 9)
 • AKZO NOBEL poolt toodetud lakid ja värvid (АDR 3, АDR 9)
 • TIKURILLA värvide vedu Soomest  (АDR3,АDR9)
 • DYNEA tooted Norrast (PVA liim, АDR 8, АDR 9)
 • COGNINS toodang Austriast ja Saksamaalt (lahustid, АDR 3, ADR 9)
 • ALKRO BECKERS toodang Rootsist (АDR 3)

ÜLEGABARIITSETE KAUPADE TRANSPORT

 • Omame suurt kogemust ülegabariitsete ja ülekaaluliste kaupade transpordil autotranspordiga (Euroopa, Ukraina ja Kesk-Aasia).
 • Omame suurt kogemust raske ja ülegabariitse tehnika transpordil raudteel, s.h skeemide ja lubade hankimine ning kooskõlastus.

IMPORT / EKSPORT KAUBANDUSTEENUS

 • Import kosmeetikatoodete REVLON saadetised Türgist Balti riikidesse
 • Erinevate tööstustoodete eksportkaubandus Eestist Singapuri
 • Mööbli eksportkaubandus Saksamaalt Balti riikidesse
 • Diagnostikaks ja vähiraviks mõeldud meditsiiniliste reamaterjalide import müük ELi Kasahstanist/Kaug-Idast